Veličine i omjeri senzora na digitalnim foto aparatima

Da bi običan korisnik donekle razumio o čemu je ova tema prvo ću razjasniti par pojmova koje će se u tekstu koristiti.
Jako često korištena oznaka je dvostruki navodnik iza nekog broja npr  1" 
To predstavlja mjernu jedinicu inch. Koristi se u Velikoj Britaniji, SAD-u i Kanadi i prevedeno u metričke jedinice 1 Inch je 25,4mm.
Full frame senzor je oznaka za senzor ekvivalentan filmu 35mm i on je širine 36mm i visine 24mm.

Na senzorima gdje nije navedena neka specifična slovna oznaka koriste se oznake u inchima.
Oznake koje se koriste ne predstavljaju dijagonalu senzora nego promjer kruga svjetla koji pada na senzor.
Oznake su uzete iz označavanja cijevi televizijskih kamera iz 50.ih .
Nema nekog specifičnog odnosa senzora i tog kruga koji se može matematički prikazati.
Označavanje i nema nekog smisla ali se standardiziralo i koristi se kod svih proizvođača.
Pa tako imamo npr 1“,1.5“ ,4/3“ itd.  

U ovom tekstu bavim se omjerima  površine senzora.


U prvoj tablici koju sam priložio vide se osnovne mjere i oznake senzora.
Ako pogledamo usporedbu senzora na DSRL Canon aparatu sa najrasprostranjenijim senzorom 1/2.3" koji se koristi u većini compact fotoaparata dobivamo slijedeće
Senzor 1/2.3" zauzima  samo 9% veličine APS-C Canon senzora odnosno APS-C Canon je 11,7 puta veći od 1/2.3"
U dobrom dijelu smatphone aparata koristi se senzor 1/3,2“ a od njega je navedeni APS-c veći 21,16 puta.


Ako sada pogledamo usporedbu senzora na DSRL aparatima drugih proizvođača  sa najrasprostranjenijim senzorom 1/2.3" koji se koristi u većini compact fotoaparata dobivamo slijedeće
Senzor 1/2.3" zauzima  samo 8% veličine APS-C senzora odnosno APS-C Canon je 13,11 puta veći od 1/2.3"
U dobrom dijelu smatphone aparata koristi se senzor 1/3,2“ a od njega je navedeni APS-c veći 23,71 puta.

Usporedbom Full frame senzora sa APS-C vidimo da je on 2.35 puta veći od njega a isto tako vidljivo je da je i 2.63 puta veći od Canonovog APS-C senzora.
Kad ga usporedimo sa senzorom iz compact aparata vidimo da je veći 30,78 puta i barem 55 puta veći od onoga u današnjim spartponima.


S obzirom da je teško na ekranu prikazati pravih 36mm složio sam međusobne omjere senzora da bi dobili sliku kako to otprilike izgleda.

Foto senzor u aparatima je sklop koji reagira na svjetlost i nju prenosi u digitalni oblik .
Zašto je veličina senzora toliko  važna?Veličina senzora koji fotoaparat ima u konačnici određuje koliko svjetla se koristi za stvaranje slike. Senzor se sastoji od više milijuna svjetlo-osjetljivih točaka koje se nazivaju  photo ćelije  i koriste za snimanje podataka o tome što je vidio kroz objektiv.Dakle, logično je da je veći senzor može dobiti više informacija nego jedan manji i da daje bolje slike. 


Nema komentara:

Objavi komentar