Legoland piratski otok

Jedna od atrakcija koja garantira mokru odjeću nakon posjete.

Legoland pogled na park sa visine


Legoland tvornica lego kockica u sklopu zabavnog parka


Oblaci iznad Zagreba

Ovaj video kreiran je TimeLapse tehnikom i sadrži 6680 slika postavljenih u video koji ide brzinom od  30 frameova u sekundi

Razmak između pojedinih slika bio je 2 sekunde fokus je postavljen na infinity.

Aparat korišten za fotografiranje je Canon Ixus 115 HS sa CDHK firmvareom